Nyheter
Från och med den 1juli 2019 inför föreningen individuell mätning och debitering av lägenhetens varmvattenförbrukning.

Eftersom förbrukningen av varmvatten tidigare har ingått i månadsavgiften så har avgiften reducerats med ett belopp motsvarande kostnaden för normalförbrukning.Från och med den 1 april 2018 införde föreningen individuell mätning och debitering av lägenhetens elförbrukning.

Eftersom elanvändningen tidigare har ingått i månadsavgiften så har avgiften reducerats med ett belopp motsvarande kostnaden för normalförbrukni
Nu är vår nya gemensamhetslokal i bruk. Den innehåller tvättstugor, bastu, motionsrum och samlings/festlokal för

80 personer.


Den 13 januari 2020 startar ombyggnaden av våra gamla tvättstugor till lägenheter. Enligt planen ska de vara färdiga till den 1 juli 2020. Det blir en 3,5 rums-  en 3 rums- och 3 st 2 rums lägenheter.

  

Copyright © All Rights Reserved