Kontakt

Ordförande

Filippo Mercurio

Kornhillsvägen 17D

Kabeltv

Styrelseledamot

Lars Alm

Bergängsvägen 7B

Brandskyddsansvarig / Motionslokal

Styrelseledamot

Robert Lindahl

Kornhillsvägen 25 B

Styrelseledamot

Mats Söderblom

Bergängsvägen 9B

Styrelseledamot

Sandi Kamic

Kornhillsvägen 19 D


Suppleant

Linus Gudmundsson

Bergängsvägen 1 B

Hemsideansvarig

Suppleant

Berit Södergren

Bergängsvägen 7 A


Valberedning

Marie Georgsson

Kornhillsvägen 17 D

Uthyrningslägenheter

Valberedning

Runo Svensson

Bergängsvägen 5 D


Riksbyggens Representant

Marcus SahlmanRiksbyggens Representant

Caroline Larsson