Kontakt

Ordförande

Filippo Mercurio

Kornhillsvägen 17D

Kabeltv

Styrelseledamot

Lars Alm

Bergängsvägen 7B

Brandskyddsansvarig / Motionslokal

Styrelseledamot

Anette Garhall

Bergängsvägen 9D

Miljöansvarig / Uthyrningslägenhet

Styrelseledamot

Mats Söderblom

Bergängsvägen 9B

Samlingslokal

Styrelseledamot

Sandi Kamic

Kornhillsvägen 19 D


SuppleantSuppleant

Berit Södergren

Bergängsvägen 7 A


Valberedning

Marie Georgsson

Kornhillsvägen 17 D


Valberedning

Runo Svensson

Bergängsvägen 5 D


Riksbyggens Representant

Marcus SahlmanRiksbyggens Representant

Caroline LarssonCopyright © All Rights Reserved