Kontakt

Ordförande

Jerry Johandsson

Kornhillsvägen 15 D

Kabeltv

Styrelseledamot

Johan Ortenlöf

Kornhillsvägen 23 E

Hemsideansvarig

Vice ordförande

Robert Lindahl

Kornhillsvägen 25 B

Brandskyddsanvarig Uthyrningslägenheter

Sekreterare

Marie Sandberg

Kornhillsvägen 17 C

Styrelseledamot

Sandi Kamic

Kornhillsvägen 19 D


Suppleant

Lars Svensson

Bergängsvägen 7 B

 

Suppleant

Berit Södergren

Bergängsvägen 7 A


Valberedning

Marie Georgsson

Kornhillsvägen 17 D


Valberedning

Runo Svensson

Bergängsvägen 5 D


Riksbyggens Representant

Emma JohanssonRiksbyggens Representant

Caroline Larsson