Köpa & Sälja

Köparen får inte tillträda bostadsrätten förrän föreningen har accepterat köparen som medlem.

 

Godkännande av ny medlem

Bostadsrättsföreningens styrelse eller eventuellt delegerad beslutsfattare får ett beslutsunderlag från Riksbyggen och beslutar om medlemskap.

 

Följande handlingar kommer som beslutsunderlag:

Blankett registrerad överlåtelse.

Förstasidan av överlåtelseavtal

(originalet är granskat och arkiveras   av Riksbyggen).

Kreditupplysning

Medlemsansökan


Vi rekommenderar att man använder Riksbyggens formulär för överlåtelse.


www.riksbyggen.seSäljaren av bostadsrätt ska meddela Part förvaltning om avsedd försäljning och komma överens om tidpunkt när Part kan genomföra en lägenhetskontroll. Kontrollen gäller den utrustning i lägenheten som tillhör föreningen.

Föreningen kommer bara att godkänna medlemskap av ny ägare till bostadsrätten om säljaren kan uppvisa ett kontrollprotokoll för styrelsen.

 

Föreningen vill med detta försäkra sig om att föreningens utrustning i lägenheten överlämnas till ny ägare i fullgott skick.

Kontrollen  är också en trygghet för köparen som med köpet tar på sig ansvaret för utrustningen i fortsättningen.

Köparen får inte tillträda bostadsrätten förrän föreningen har accepterat köparen som medlem.